בתי אבות / מדריך לאזרח הותיק / קוד משרד הבריאות – המדריך המלא

קוד משרד הבריאות – המדריך המלא

כולם חושבים כי חיפוש בתי אבות או דיור מוגן הוא ארוך, מייגע או כרוך בהמון הוצאות, אך אינם יודעים כי ישנה דרך להקל על הוצאות והליכים אלה בתהליך פשוט הנקרא "קבלת קוד משרד הבריאות".

מהו קוד משרד הבריאות?

ישנם הרבה אנשים שבמהלך חיפוש בית אבות מתאים לבן\ת זוגם או הוריהם הקשישים, נתקלים בקשיים מרובים וכל זאת בגלל שאין ברשותם או ברשות ילדיהם את היכולת, והאפשרות הכספית הגדולה, שכרוכה בהרשמה ומימון של בית אבות באופן עצמאי. במקרים אלו משרד הבריאות נותן אופציה של עזרה במימון של בית אבות, העזרה מותנית בעמידה בקריטריונים שונים, וניתנת על ידי קבלת קוד ממשרד הבריאות.

קריטריונים לקבלת קוד אשפוז סיעודי:

  1. הקשיש מוגדר סיעודי\תשוש נפש ע"י ועדה של משרד הבריאות.
  2. קיים מקום פנוי לקבל אותו קשיש לאשפוז סיעודי.
  3. חתימה על הטפסים ועמידה בכל התחייבות הכספיות הנדרשות של הקשיש ובני משפחתו מול בית האבות
  4. מותנה באישור של משרד הבריאות

קוד משרד הבריאות השתתפות עצמית

משרד הבריאות מתוקף תפקידו מסייע במימון, ומשלים את דמי השתתפות למחיר של קוד. אך במקרים שבהם ההכנסות גבוהות מ 9,500 ₪ חשוב לדעת שהקוד יהיה מלווה, בהשתתפות עצמית גבוהה. אך למרות זאת ישנם רבים שמעוניינים בקבלת קוד זה, אפילו בהשתתפות עצמית מלאה מפני שקוד זה מעניק להם, הגנה משמעותית מפני עליית מחירים עתידית כמו כן הוא מאפשר להם להיכנס לבתי אבות, שחורגים מיכולתם הכלכלית  בהרשמה עצמית.

תהליך הגשת קוד ממשרד הבריאות

קוד משרד הבריאותעל הקשיש או בני משפחתו לפנות על משרד הבריאות בצרות מסמכים מתאימים ,ולהגיש בקשה לקבל קוד. הגשה ואישור של בקשה זו לוקחת בערך כשלושה חודשים לכן על הקשיש או בני משפחתו לבדוק שישנו שיתוף פעולה בין כל הגורמים שמטפלים בתיק, כמו כן בדיקה של מסמכים רפואיים ומסמכים נלווים כדי למנוע עיכובים מיותרים.

המסמכים הנדרשים לקבלת הקוד

  1. שאלון מידע רפואי שמרכז את מצבו של הקשיש חתום בידי רופא או אחות
  2. תצלום ת.ז+ ספח
  3. סיכומי מחלה טפסים רפואיים מהשנה האחרונה.
  4. מכתב שמפרט את מצבו שנכתב על ידי עובד סוציאלי או פסיכוגריאטר

ועדה רפאית מסכמת

לאחר הגשת המסמכים ואישורם, נערכת ועדה רפואית מקצועית שתפקידה לבדוק את מצבו הרפואי או הנפשי של הקשיש. הועדה הרפואית מתקיימת פעם בשבועיים לבדיקה מעמיקה והערכת מצבו של הקשיש.

ועדה כספית ודמי השתתפות עצמית

בתי אבות שעובדים עם הקוד של משרד הבריאות מקבלים ממנו מימון של עד 10,000 ₪ כשהקשיש נמצא עומד בכל הקריטריונים של הסיוע הוא נכנס לבית אבות לאחר התהליך של קבלת הקוד, לאחר מכן משרד הבריאות מנכה ודורש ממנו ומבני משפחתו סכום של השתתפות עצמית בהתאם ליכולת הכלכלית שלהם. הסכום שיידרש מהם נקבע על ידי ועדה כספית שבודקת את כספי הכנסותיו חסכונותיו, ונכסיו השונים. כמו כן נערכת בדיקה מקיפה של הכנסותיהם החודשיות של ילדיו הבגירים. הכנסותיהם לא יבדקו במידה והצהירו משפטית כי אין להם כל קשר להוריהם ,או שאינם גרים בארץ.

לאחר קביעת גובה השתתפות העצמית. בהתאם להכנסות שנמצאו נערכת חתימת חוזה בינם לבין בית האבות.

תנאי קבלת טרום קוד

במקרים חריגים שבהם יש צורך גדול בקבלתו של הקשיש לבית האבות במהירות המרבית, ישנם בתי אבות שמעניקים אפשרות של סידור כספי שנקרא טרום קוד, שנערך עד לקבל הקוד ממשרד הבריאות. הסכום שהקשיש ישלם יהיה סכום סמלי או בהתאם ליכולותיו הכספיות…המחיר יקבע על פי יכולותיו של בית האבות שאליו פנה. התהליך מותנה בהסכם של שהייה בבית האבות לתקופה של שנה לפחות, מרגע שהקשיש יקבל את הקוד ממשרד הבריאות בסיום התהליך מולם.

אתרים חשובים:

אתר משרד הבריאות

אולי יעניין אותך גם

גובה השתתפות עצמית במימון לבית אבות

גובה ההשתתפות העצמית במימון לבית אבות

חלק ראשון – קבלת סיוע במימון לבית אבות חלק שני – אתה כאן חלק שלישי – חתימת חוזה ...