אפשרויות דיור לקשישים
יותר ויותר קשישים במדינת ישראל בוחרים לבלות את ימי הזקנות שלהם במעונות חוץ ביתיים, חלקם מטעמים רפואיים וחלקם מטעמי חברה. ישנם כמה אפשרויות לדיור במעונות חוץ ביתיים לקשיש במדינת ישראל.

אפשרויות דיור לקשישים

דיור מוגן

מסגרת זו היא קום תומך ומוגן לקשישים אשר מתפקדים באופן עצמאי, ואינם נזקקים לעזרה משמעותית מאדם אחר בניהול שוטף בחיי היום יום.
ישנם שלושה סוגים של בתי דיור מוגן כלדהלן:

 1. דיור מוגן מסחרי– זהו בית אבות פרטי ואיכותי שנבנה ע"י חברה או אדם פרטיים, ועקב כך הוא מספק שירותים נוספים לקשיש ברמה גבוהה כמו כן עלותו גבוהה מבתי דיור מוגן ממשלתיים ולא ניתן לקבל בו כל סיוע כלכלי מטעם המדינה ,מבנה הדיור מוגן בד"כ מחולק לדירות וכל קשיש מקבל יחידת דיור הכוללת סלון, מטבחון, מקלחת, שירותים ואמבטיה, רמת החיים ועיצוב המקום ניתן בהתאם לעסקה שסוכמה עם מפעיל הדיור מוגן.
 2. דיור מוגן במימון ממשלתי– אלו יחידות דיור עצמאיות הממומנות ע"י הממשלה והם מעניקות שירותים נרחבים לקשיש כגון: שירותי אם\אב בית, עובדים סוציאליים, אנשי החזקה, פעילויות חברתית, ימי כיף, חוגים ,סדנאות וכו'.
 3. דיור מוגן תומך– מיועד לקשישים שמבחינה שכלית הם צלולים אך ישנה ירידה במצבם הבריאותי דיור מוגן תומך, מעניק להם עזרה בעשיית פעולות יום יומיות ומעמיד לרשותם שירותים שונים כגון: אב\אם בית, אנשי החזקה, פעילויות וסדנאות חברתיות המותאמות למצבם וכו'

יחידות דיור אלו מיועדות לחסרי דיור, או דיירי שיכון הציבורי וכד' והם ניתנות במקרים הבאים:

 1. הקשיש מתפקד באופן עצמאי
 2. קשיש עם זכאות להשלמת הכנסה מטעם ביטוח לאומי
 3. תעודת זכאות לסיוע בדיור
 4. הקשיש מחזיק בידיו אישור המזכה אותו בדיור מוגן מאחת החברות הממשלתיות: עמידר, שקמונה, חלמיש ,עמיגור.

בתי אבות

בית אבות זהו מוסד מוגן ותומך המעניק שירותים לאזרח הקשיש ודואג לצרכיו הפיזיים ,הנפשיים והחברתיים הדיירים בו מתגוררים בחדרים נפרדים ובמסגרת שירותיו הוא מציע דברים שונים כגון: פעילויות ,סדנאות, חדר אוכל, טיולים, מעקב וטיפול רפואי במידה ונדרש וכו'…גם בבתי אבות ישנם כמה סוגים של בתי אבות, ולכן חשוב מאוד לעשות התאמה בין רצונו של הקשיש ומצבו הבריאותי לבין בית האבות המיועד.

סוגים של בתי אבות:

 1. בית אבות לקשישים עצמאיים– מיועד לקשישים שצלולים מבחינה שכלית ומסוגלים לתפקד ולנהל את צורכיהם באופן תקין ללא עזרה מהזולת.
 2. בית אבות לקשישים תשושים– מיועד לקשישים שצלולים מבחינה שכלית ומסוגלים לתפקד ולנהל את צורכיהם אך זקוקים לסיוע יום יומי. בתי אבות אלו ממומנים על ידי הקשיש, ואם אין בידו חסכונות אז על ידי בני משפחתו במידה והקשיש נזקק לבית אבות ואין בידו סכום כסף למימון בית אבות, ניתן לקבל סיוע מהרווחה על ידי פנייה אל המחלקה לשירותים חברתיים, פנייה זו מחייבת בדיקה ועמידה במבחן הכנסות.
 3. בית אבות לסיעודיים– מיועד לקשישים שצלולים מבחינה נפשי אך מצבם הבריאותי ירוד ונזקקים לעזרה בכמה אופנים: אכילה הלבשה, רחצה, עשיית צרכים וכד' כמו כן הם אינם יכולים לבצע פעולות בסיסיות בביתם ללא עזרה, מאדם אחר.
 4. בית אבות לסיעודיים מורכבים– מיועד לקשישים שצלולים מבחינה שכלית אך מצבם הבריאותי ירוד מאוד, ונזקקים לעזרה והשגחה רפואית צמודה כמו כן הם אינם יכולים פעולות בסיסיות ביותר כגון: אכילה, עשיית צרכים וכו' ללא עזרה מאדם אחר.
 5. בית אבות לתשושי נפש– אלו בתי אבות המיועדים לקשישים שאינם צלולים מבחינה נפשית ועקב כך אינם מסוגלים לנהל או לקבל החלטות בחייהם, קשישים אלו נזקקים להשגחה מתמדת על מנת שלא יבואו לידי סכנה. בתי אבות אלו ממומנים על ידי האזרח הקשיש או בני משפחתו ,והם מכילים בתוכם אנשי צוות מתאימים כגון: רופא, אחות וכו' כמו כן הם מכילים מחלקות רפואיות שמיועדות להכיל ולתת מענה גם למצבים רפואיים שונים וגם מענה לצרכים חברתיים של קשישים אלו. במידה והקשיש נזקק להשגחה צמודה ולטיפול ואין באפשרות בני משפחתו, או באפשרותו לשאת בהוצאות הטיפול בבית האבות, ניתן לקבל "קוד" ממשרד הבריאות שמקנה לקשיש סיוע חלקי במימון בית האבות

מרכזים גריאטריים

בתי חולים גריאטריים מיועדים לקשישים שחולים במחלה ממושכת כגון: קשישים הזקוקים להנשמה במשך כל היום וכו' בבתי חולים אלו הם מקבלים סיוע וכלים לשיקום מצבם הפיזי או הנפשי, בתי חולים אלו מצוידים במכשירים רפואיים למצבים שונים ועקב כך הם מכילים בתוכם מחלקות רבות כגון: מחלקות לסיעודיים וסיעודיים מורכבים, מחלקה לקשישים מאושפזים, מחלקה לתשושי נפש, קשישים אלו מחויבים להיות במעקב ובהשגחה רפואית צמודה.