יום חמישי , יולי 18 2024

ביטוח פנסיוני חובה – מה עליי לדעת?

על הקשישים או על ילדיהם מוטלת אחריות רבה בבחירת בית אבות מתאים בשבילם, בתהליך הרשמה לבית אבות או דיור מוגן וכו' על הקשיש בהתאם למצבו, לעבור תהליכים רבים. לדוגמא…קשישים הזקוקים לעזרה במימון בית אבות, ולשם כך ניגשים לבדיקת זכאות שמשמשת לקבלת קוד ממשרד הבריאות, קוד זה מקנה עזרה כספית במימון בית אבות. על הקשיש או ילדיו בעת חתימת חוזה ומילוי הטפסים השונים, מוטלת האחריות לבדוק את נכסי הקשיש חסכונותיו…וביניהם, קרן הפנסיה שבהו הוא מבוטח.

מהו ביטוח פנסיוני?

ביטוח פנסיוני זהו הפרשות שהמעסיק מחויב להפריש לעובד…החל משנת 2008 חויבו כל המעסיקים לדאוג להסדר פנסיה עם העובדים שלהם . הפרשות פנסיה הם חובה ומחושבות על פי שכר הבסיס הברוטו של העובד. כמו כן ישנו קרן פיצויים שעל המעסיק מוטל חובה להפריש לעובד שלו. במסגרת קרן זו העובד זכאי לבחור את קרן הפנסיה ,שבה הוא רוצה להיות מבוטח.

מי זכאי לביטוח פנסיוני?

 • חובת ההפרשה חלה על מעסיק, שמעסיק תחתיו עובדים שמלאו להם גיל 21 שנה או עובדות מעל גיל 20 שנה.
 • הזכאות לביטוח פנסיוני למי שלא היה מבוטח בעבר, מתחילה רק אחרי שישלים במקום עבודתו 6 חודשי עבודה ראשונים.
 • עובד שהיה מבוטח בעבר בביטוח פנסיוני, זכאי לביטוח מהיום הראשון אך יצטרך להמתין מכיוון שההפרשות מתבצעות רק אחרי 3 חודשי עבודה אצל המעסיק והוא יקבל אותם רטרואקטיבית בפעם אחת.
 • עובד שהגיע לגיל פרישה עדיין יוכל לקבל ביטוח פנסיוני אחרי שיוכיח שאין לו קצבאות נוספות מלבד הקצבאות שמקבל מביטוח הלאומי.

מימוש ביטוח פנסיוני

 • ביטוח פנסיוני אמור להינתן אוטומטית או אחרי 6 חודשי עבודה, במידה ולא הפריש לפנסיה קודם. או מיומו הראשון בעבודה וקבלתם תהייה 3 חודשים רטרואקטיבית אחרי תחילת העבודה.
 • מעסיק שמנקה את הפרשות החובה לפנסיה משכר העובד, לפי שכר הברוטו שהוא מרוויח מחויב לעביר את הכספים לא יותר מ30 יום אל קרן הפנסיה של העובד.
 • העובד זכאי לבחור את קרן הפנסיה שבה הוא מעוניין
  במקרים של הפרת חוק מטעם המעסיק, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת אכיפה.
 • על המעסיק מוטלת החובה להעביר את הסכומים לקרן פנסיה תוך 21 יום מהיום שבו רואים את השכר כמולן.- החובה הזו מדוברת גם על הסכומים שהמעסיק צריך הפריש לקרן הפנסיה של העובד מבלי לנקות את שכרו.

זכאות ממס הכנסה

עובד שניכו משכרו לקרן פנסיה, זכאי לזיכוי ממס הכנסה בגין ההפרשות שנוכו משכרו. הפרשות שלא עולות על 5 אחוז-הזיכוי יהיה 35 אחוזים מסך ההפרשות ולא יותר מ7 אחוז משכר ברוטו של עד 8500 ₪ בחודש.

מה עלי לדעת?

 • החובה חלה על גובה שכרו של העובד או השכר הממוצע במשק,לפי מה שיותר נמוך מבניהם.
 • ניתן לתבוע סכומים רטרואקטיבית שהיה על המעביד להעביר לקופת הגמל, במידה והוא לא הפריש ולא קים את חובתו כלפי העובד בתור מעסיק.

מאמרים קשורים

חתימת החוזה בבית אבות

חלק ראשון – קבלת סיוע במימון לבית אבות חלק שני – גובה השתתפות עצמית לבית אבות …