יום חמישי , יולי 18 2024

העסקת עובד זר סיעודי – המדריך המלא
בהגיעו לגיל פרישה זכאי האזרח הותיק לקצבת זקנה, כל זאת במידה והוא עומד בקריטריונים של ביטוח לאומי לקבלת קצבת זו. במידה וחלה הרעה במצבו הבריאותי של האזרח ,הוא זכאי להגיש בקשה לגמלת סיעוד מביטוח לאומי. הזכאות לגמלה זו מותנית "במבחן תלות"- מבחן שבו בודקים את רמתו התפקודית וקשייו של הקשיש בביצוע פעולות יום יומיות כגון: אכילה שתייה, עשיית מקלחת, וכו' המבחן נערך על ידי גורמים מוסמכים מטעם ביטוח לאומי.
על לפי תוצאות המבחן נקבע לאזרח הוותיק מספר נקודות נכות ,שקובעות את רמת תפקודו, במידה וצבר את מירב הנקודות שדרוש לקבל גמלת סיעוד זכאי האזרח לקבלת היתר להעסקה של עובד זר.

תנאי קבלת היתר העסקת מטפל סיעודי

היתר העסקת מטפל סיעודי לא ניתן לאזרחים ותיקים שנמצאים במוסדות כגון: ,בתי אבות, דיור מוגן וכו' למעט המקרים הבאים:

 1. קשיש שעומד בתנאי הזכאות לגמלה ומתגורר במסגרות כגון בתי אבות ,מרכז שיקום וכד' במקרים שבהם לא ניתן שירותי סיעוד מטעם המקום יכול הקשיש לבקש ולהיות זכאי להיתר עסקה לעובד זר. קשיש שנמצא במצב של אשפוז יום במידה ועומד בתנאי הזכות יכול להיות רשאי להיתר עסקה.
 2. על המבקש היתר העסקה להיות בגיל הפרישה. גיל הפרישה לנשים הוא -62 גיל הפרישה לגברים-67.
 3. קשיש מגיל 90 שקיבל לפחות 4 נקודות במבחן תלות של ביטוח לאומי.

לאן עלי לפנות?

לקבלת ההיתר ההעסקה של עובד זר, על הקשיש לפנות למשרד הפנים ליחידת הסמך בבקשה לקבלת היתר, להעסקת עובד זר. עלות אגרה של בקשה זו היא על סך 290 ₪ .

אי זכאות להיתר העסקה בגלל גובה הכנסה

קשיש המקבל גמלת סיעוד נערך לו מבחן תלות על ידי ביטוח לאומי אך קשיש שלא זכאי לגמלת סיעוד עקב גובה הכנסות גבוהות, יעשה להם מבחן תלות במסגרת הטיפול בבקשה לעובד זר. והוא יחויב בתשלום אגרה על סך 590 ₪

היתר להעסקת עובד זר

היתר העסקה יינתן במקרים כגון:

 1. קשיש שצבר במבחן ADL בין 2.5 ל4 נקודות במבחן ובנוסף מתקיימות אצלו אחת מהנסיבות הללו:
  1. קשיש ש-3 מילדיו מתחת לגיל 16
  2. מתגורר עם נכה נוסף במשפחתו
  3. קשיש שנזקק להשגחה רפואית עקב מצבו 24 שעות ביממה, כגון: חולה במחלה קשה או מחלה ממארת וכ"ו
   (כל מקרה יידון לגופו ,על המבקש מוטל לצרף מסמכים רפואיים שיובאו בפני וועדה רפואית מיוחדת)

היתר העסקה זמני

במקרים מיוחדים בכפוף לשיקול דעת של וועדה תינתן גם האפשרות של היתריי העסקה זמניים של עובד זר. קשיש שאושפז בבית חולים ועומד להשתחרר יכול להציג טפסים רפואיים מטעמם בית החולים, שמעידים על הצורך שלו בהעסקת עובד זר למתן המשך טיפול רפואי בביתו . במקרה זה יינתן לו על ידי וועדה מקצועית היתר העסקה זמני לתקופה בת שלושה חודשים. לאחר מכן יצטרך המבקש לעמוד בתנאי הזכאות הרגילים לקבלת היתר העסקה.

זכאות להיתר העסקה מעל גיל 85

קשישים מעל גיל 85 שאינם עומדים בתנאי הזכאות, של העסקת עובד זר. יוכלו להגיש בקשה להיתר ההעסקה .הבקשה תינתן בצירוף מסמכים רפואיים עדכניים שמאשרים ומוכיחים את הצורך של הקשיש בעזרה 24 שעות ביממה. בקשתו תידון בפני וועדה מקצועית מוסמכת.

היתר / אישור העסקת עובד זר

לאחר קבלת היתר העסקה על הקשיש,עליו לפנות לחברות כוח אדם שמתמחות בהבאת עובדים זרים סיעודיים מחו"ל. החברה תדאג לתהליך של הבאת העובד הזר ובירור פרטיו. שירות זה ניתן בתשלום על סך 2000 ₪ שמשתנה בהתאם לתנאי החברה.
לאחר מכן על הקשיש או ילדיו לפנות למשרד מנהל האוכלוסין במקום מגוריהם, עליהם להגיע בצירוף מסמכים שמפרטים את פרטי העובד הזר שבחרו, ובנוסף עליהם לצרף את האישור של היתר העסקה מביטוח לאומי. בכדי להוציא אישור עבודה בשביל העובד הזר שבו בחרו.

זכויות עובד זר סיעודי

זכויות עובד זר סיעודי שכר

טופס העסקת עובד זר סיעודי

אגרת עובד זר סיעודי

מאמרים קשורים

חתימת החוזה בבית אבות

חלק ראשון – קבלת סיוע במימון לבית אבות חלק שני – גובה השתתפות עצמית לבית אבות …