גובה ההשתתפות העצמית במימון לבית אבות

חלק ראשון – 
חלק שני – אתה כאן
חלק שלישי – 

במקרים שבהם הקשיש מקבל סיוע מהמדינה, עקב אי יכולתו לממן באופן פרטי בית אבות לאחר הגשת מסמכים מתאימים לעובד\ת סוציאלי. ניתנת לו אופציה של עזרה במימון מטעמם המדינה אך ברוב המקרים היא מותנית בהשתתפות העצמית של הקשיש, וכל אחד מילדיו.

 לבדיקה מהירה וללא עלות >>  072-277-6555

גובה השתתפות עצמית במימון לבית אבות

גובה השתתפות העצמית של ילדיו של הקשיש – מי משלם עבור בית אבות?

גובה ההשתתפות העצמית של ילדיו של הקשיש היא אישית, ונקבעת על פי כמה קריטריונים:

  • הכנסותיהם של הילדים-מעבודה, ונכסים שברשותם.
  • מספר הילדים שנמצאים מתחת לגיל החוקי 18 ,והוצאות מיוחדות שיש להם לדוג': ילד נכה וכד'
  • ילד שכבר משלם עבור הורה אחר דמי ההשתתפות במימון בית אבות לא יחויב לשלם פעמיים.
  • אם ילדיו של הקשיש אינם מעוניינים למסור את המסמכים הדרושים או  להשתתף בסכום השתתפות העצמית שנקבעה להם ,ואין ברשות הקשיש הון אישי או מימון אחר… הקשיש לא יוכל לסיים את תהליך ההרשמה לבית אבות רק במקרים מיוחדים בהם הוא מהווה סכנה לעצמו בהישארותו במצב הנוכחי, תינתן האשרה מיוחדת להעברה לבית אבות ללא ההשתתפות עצמית.

    ולכן לשאלה מי משלם עבור בית אבות? דורשת בדיקת היכולת הכלכלית של ההורה כדי להבין מה גובה הסבסוד לו זכאי במסגרת קוד משרד הבריאות ובמסגרת תהליך הבדיקה נדרשים גם הילדים להציג את המסמכים הכלכליים שלהם כדי להבין אם וכמה הן צריכים להשתתף בתהליך.

הגשת ערעור על גובה השתתפות העצמית

במידה וגובה ההשתתפות העצמית שנקבעה לילדיו של הקשיש גבוהה ואינה מתאפשרת כלכלית ,הם זכאים להגיש ערעור לוועדת ערר במשרד הרווחה. הגשת הערעור מתאפשרת אך ורק על ידי עובד\ת סוציאלי. הערעור ילווה על הצורך בקבלת הנחה תוך הסבר על מצבו הכלכלי של המבקש ועל הקושי לממן את דמי ההשתתפות העצמית שנקבעו. בנוסף על המגיש ערעור לצרף חוות דעת של עובד\ת סוציאלי והרכז העירוני שמטפל בתיק של הקשיש.

שלבי וועדת הרווחה לקביעת בית האבות המתאים לקשיש

בסיום התהליך ולאחר קבלת זכאות לעזרה במימון וקביעת של גובה השתתפות העצמית של הקשיש או ילדיו…תתבצע וועדה בלשכת הרווחה לקבוע את המוסד בו ישוכן הקשיש. ההחלטה מתבצעת על ידי העובד\ת סוציאלי שמטפל בתיק, רכז אזורי ,ורכז לסידור מוסד מטעם הרווחה תפקיד הוועדה הוא לבדוק בהתאם לרמת תפקודו של הקשיש, את בית האבות המתאים ביותר עבורו. בעת הוועידה זכאי הקשיש להביע את דעתו על מיקום בית האבות וסוג בית האבות שהוא מעוניין להיכנס אליו: בית אבות סיעודי, בית אבות לעצמאיים ,בית אבות לעצמאיים עד תשושים וכ"ו.

תוצאות הוועדה והגשת ערעור

במידה ותוצאות החלטת הוועדה לאחר כל הבדיקות יוצאות שליליות, הקשיש זכאי לפנות שוב פעם לוועדה מחודשת. במקרים שבהם יתקבלו שוב תשובה שלילית יוכל הקשיש לפנות לוועדת ערר, מטעם הרווחה.

לאחר שמתקבלת תשובה חיובית מוועדת הרווחה הקשיש יוזמן לוועדת קבלה בבית אבות . בוועדת הקבלה בבית האבות יבדקו את רמת התאמתו למוסד הנבחר.

*בית האבות הניתנים לבחירה מחויבים להיות בעלי אישורים ממשרד הרווחה בלבד.

חלק שלישי – חתימת חוזה בבית אבות

מאמרים קשורים

מינוי אפוטרופוס לקשיש

אפוטרופסות ויפויי כח מתמשך

כיצד נדאג לזכויותיהם של הורינו המתבגרים? עולם המשפט מעניק היום כלים שונים לטיפול בהורה המבוגר. …