יום שישי , דצמבר 8 2023

קצבת זקנה

בכדי לקבל קצבת זקנה על האזרח להיות אזרח ותיק: אזרח ותיק בישראל זהו אדם שהגיע לגיל פרישה מעבודה, אזרח ותיק זכאי להטבות וזכויות נוספות מהמדינה עקב הגיעו לגיל זה… חשוב להזכיר כי גיל הפרישה לנשים במדינת ישראל הוא גיל-62 וגיל הפרישה לגברים הוא גיל -67.

קצבת זקנה זכאות

קצבת זקנה במדינת ישראל היא הכנסה נוספת שהאזרח הוותיק מקבל מביטוח לאומי, והיא עוזרת לו להתקיים בימי זקנותו. הקצבה ניתנת פעם בחודש על ידי ביטוח לאומי התנאים לקבלת קצבת זקנה הם:

 • אין לאזרח וחובות מול ביטוח לאומי
 • האזרח הפריש מעבודתו כחוק לביטוח לאומי כפרק הזמן שמתבקש בחוק 144 חודשים (12 שנה) במשך כל חייו או 60 חודשי ביטוח בעשר השנים האחרונות לפני גיל פרישה
 • הגעה לגיל פרישה : נשים-62 ,גברים -67 (שנת 2015)
 • עמידה במבחן הכנסות לקבלת קצבת זקנה החישוב נקבע לפי גובה השכר הממוצע במשק הישראלי 1921 ₪ (שנת 2015)

גובה קצבת זקנה ליחיד

יחיד\ה -1531 ₪
יחיד\ה מגיל 80 ומעלה -1617 ₪

גובה קצבת זקנה לזוג

קצבת זקנה לזוג ( תוספת בעבור בת זוג) -2301 ₪

גובה קצבת הזקנה ללא תלות

אזרח ותיק שלא צבר מספיק חודשי ביטוח מול ביטוח לאומי, או אזרח שהכנסותיו גבוהות מהממוצע ואין הוא זכאי לקבלת קצבת זקנה חודשית .הוא אמנם יקבל קצבה חודשית אבל הוא יהיה זכאי לקבלה בגיל -70 שזהו גיל קבלת קצבת זקנה ללא תלות.

תהליך דחיית קבלת קצבה

במקרים מסוימים כפי שהסברנו לאזרח הוותיק אין זכאות לקבלת קצבת זקנה, עקב הכנסות גבוהות של אותו האזרח או עקב רצונו להמשיך לעבוד בשכר גבוה וכד'…לכן בהגיעו לגיל פרישה הוא לא יקבל קצבת זקנה כרגיל, אלא בגיל 70 )גיל לקבלת קצבת זקנה ללא תלות). ועל כן ביטוח לאומי מזכה את אותו אזרח על כל שנת ביטוח שבה הוא לא קיבל קצבת זקנה, עקב הכנסותיו גבוהות, והוא יקבל תוספת של כ 5% לקצבת הזקנה שהוא עתיד לקבל בגיל 70.

תנאי זכאות למבחן הכנסות לקצבת זקנה

קריטריונים להכנסות מעבודה

אזרח ותיק שאין לו בן\ת זוג מוכר שעונה על ההגדרות של ביטוח לאומי להגדרת בן\ת זוג עליו לעמוד בתנאים הבאים:

 1. הכנסה נמוכה מ5,181 ₪ – יכול להיות זכאי לקצבה מלאה
 2. הכנסה גבוהה מ 5,181 ₪ ונמוכה מ 7,478 ₪ -יכול להיות זכאי לקצבה חלקית
 3. הכנסה גבוהה מ 7,478 ₪ – הנך יכול להיות זכאי לקצבה חלקית או אינך זכאי כלל לקצבה לבירור מדויק נא לפנות לביטוח לאומי לבירור מקיף.

אזרח ותיק שיש לו בן\ת זוג מוכר שעונה על ההגדרות של ביטוח לאומי להגדרת בן\ת זוג עליו לעמוד בתנאים הבאים:

 1. הכנסה נמוכה מ6,908₪ – יכול להיות זכאי לקצבה מלאה
 2. הכנסה גבוהה מ 6,908₪ ונמוכה מ 10,360 ₪ -יכול להיות זכאי לקצבה חלקית
 3. הכנסה גבוהה מ 10,360 ₪ – הנך יכול להיות זכאי לקצבה חלקית או אינך זכאי כלל לקצבה לבירור מדויק נא לפנות לביטוח לאומי לבירור מקיף.

קריטריונים להכנסות שלא מעבודה: החזקת שכירות וכ"ו

אזרח ותיק שאין לו בן\ת זוג מוכר שעונה על ההגדרות של ביטוח לאומי להגדרת בן\ת זוג עליו לעמוד בתנאים הבאים:

 1. אם ההכנסה החודשית שלא מעבודה : שכירות וכ"ו נמוכה מ 15,543 ₪ -ישנה אפשרות לקבלת קצבה מלאה.
 2. ההכנסה החודשית שלא מעבודה גבוהה מ 15,543 ₪ -ישנה אפשרות לקבלת קצבה חלקית או אי קבלת קצבה כלל לבירור פנה לביטוח לאומי.

אזרח ותיק שיש לו בן\ת זוג מוכר שעונה על ההגדרות של ביטוח לאומי להגדרת בן\ת זוג עליו לעמוד בתנאים הבאים:

 1. אם ההכנסה החודשית שלא מעבודה נמוכה מ 15,543 ₪ -ישנה אפשרות לקבלת קצבה מלאה.
 2. ההכנסה החודשית שלא מעבודה גבוהה מ 15,543 ₪ -ישנה אפשרות לקבלת קצבה חלקית או אי קבלת קצבה כלל לבירור פנה לביטוח לאומי.

קצבת זקנה ועבודה – קצבת זקנה ללא עבודה

אזרח ותיק שאין לו בן\ת זוג מוכר שעונה על ההגדרות של ביטוח לאומי להגדרת בן\ת זוג עליו לעמוד בתנאים הבאים:

 1. אם ההכנסה החודשית מעבודה נמוכה מ 5,181 ₪ וההכנסה שלא מעבודה נמוכה מ 10,362 ₪ -ישנה אפשרות לקבלת קצבה מלאה.
  # במידה וההכנסות גבוהות מהקריטריונים הללו ניתן לבדוק זכאות מול ביטוח לאומי לקבלת קצבה חלקית או אי זכאות לקצבה עקב גובה הכנסות

אזרח ותיק שיש לו בן\ת זוג מוכר שעונה על ההגדרות של ביטוח לאומי להגדרת בן\ת זוג עליו לעמוד בתנאים הבאים:

 1. אם ההכנסה החודשית מעבודה נמוכה מ 6,908 ₪ וההכנסה שלא מעבודה נמוכה מ 13,816 ₪ -ישנה אפשרות לקבלת קצבה מלאה.
  # במידה וההכנסות גבוהות מהקריטריונים הללו ניתן לבדוק זכאות מול ביטוח לאומי לקבלת קצבה חלקית או אי זכאות לקצבה עקב גובה הכנסות.
  # החישובים נעשים על פי שכר חודשי ברוטו, לבירור נוסף לפנות לביטוח לאומי ב *6050

מאמרים קשורים

גיל הפרישה לגברים – כל המידע + מדריכים

מזל טוב! הגעת לגיל הפרישה! הגיע הזמן לקטוף את פרי עמלך! איך עושים את זה? כאשר אתה מגיע לגיל הפרישה, חשוב מאוד לדעת מהם ההטבות שלך, איך מתמודדים עם כל התשלומים, לאן צריך ללכת וכו'... כנס למאמר וקבל את כל המידע הנחוץ והרלוונטי

כתיבת תגובה