יום ראשון , מאי 19 2024

קצבת שאירים – מענק פטירה – המדריך המלא

עם פטירתו של האדם בבית אבות מרכזים שונים וכד' על מקורביו, מוטלת האחריות לדאוג לכל תהליך הקבורה שלו, שמלווה ברישיונות מבית חולים, בית העלמין ותעודת פטירה על הקרוב או הבן זוג לדאוג לכל הפרטים מקום הקבורה, שעת הקבורה…המדריך זה מוסבר כל התהליך לקבלת מענק פטירה.

תנאי הזכאות למענק פטירה

 1. מענק פטירה ניתן בעת פטירה של קרוב או בן זוג, התשלום של מענק זה מתקבל חד-פעמי מביטוח לאומי.
 2. הזכאות מותנית בכך שהנפטר קיבל אחת מן קצבאות כדלהלן: קצבת זקנה, קצבת נכות כללית, קצבת שארים, שרות מיוחד במידה והיה נכה, תגמולים למתנדבים, ונפגעי עבודה.
 3. במידה ובן זוגו של הנפטר מוכר על סעיף השלמת הכנסה, מביטוח לאומי הוא יקבל מענק פטירה באופן אוטומטי.
 4. מענק הפטירה משולם לבן\ת זוגו של הנפטר ,אך במקרים שבהם אין בת זוג. או שהבן זוג לא כשיר לקבל את המענק, הוא ניתן לילדיו של הקשיש לצורך טיפול בצרכי הקבורה של הנפטר.
 5. מענק פטירה יכולה להיות גם משולמת לאדם, שעסק בצורכי הקבורה כגון: קניית מצבה וכ"ו

צריך מידע יותר מעמיק?!
מעוניין בייעוץ מקצועי מעו"ד המתחמה באפוטרופסות וייפוי כוח מתמשך?

 • עריכת חוזים.
 • הגשת בקשות לאפוטרופסות
  • עריכת צוואות
  • הגשת בקשות ל צוי ירושה
  • צוי קיום צוואה
  • ניהול עיזבונות וחלוקתם
  • הסכמים בין יורשים (חלוקה, הסתלקויות….)  התנגדויות לצווי ירושה והתנגדויות לצוואות.

חייג עכשיו 072-277-6555

(הייעוץ ניתן חינם!!! לגולשי גלי צדק בלבד!)

סיוע במימון מצבה

באופן רשמי אין דמי השתתפות עבור קניית מצבה מטעמם הביטוח לאומי, אך ישנם כמה מקרים שבהם ניתן להיעזר כספית בקניית מצבה לנפטר.

 1. אדם שבן\ת זוגו נפטר ויש לאותו בן זוג ילדים פחות מגיל 18 או חיילים מתחת גיל 22 ניתן לקבל קצבת שארים. כמו כן במקרים שבהם ובן\ת הזוג היו המפרנסים העיקריים בבית ניתן גם לבקש לקבל קצבת שארים מביטוח לאומי שמתבטאת בסכום כספי שמתווסף לקצבה, וממנו יוכל להיעזר בקניית מצבה.
 2. קשיש שקיבל קצבת זקנה אך נפטר ונשאר לו עוד חודש יתרה, לקבלת קצבה מביטוח לאומי וכלו יורשיו או בן\ת זוגו וכ"ו לתבוע את הביטוח לאומי בעבור אותו חודש ולהשתמש, בכסף שניתן לקניית מצבה לנפטר.
 3. במקרים שאין לקשיש נכסים וירושה, כמו כן גם לא לקרוביו וילדיו אין מספיק כסף, להוציא על קניית מצבה ישנם ארגונים ועמותות שעוזרות במימון כספים לקניית מצבה עמותות כגון: חברה קדישא וכד'

קצבת שארים תנאי זכאות

ביטוח לאומי מעניק קצבת שארים במקרים מסוימים שבהם בן הזוג שנפטר היה המפרנס העיקרי, במשפחה קצבה זו באה להגן מבחינה כלכלית, על בני זוגם וילדיהם של הקשישים שנפטרו.
תנאי זכאות לקצבת שארים

 1. הנפטר היה תושב ישראל
 2. הנפטר השלים תקופת הכשרה והיה זכאי לקצבה מביטוח לאומי.
 3. המבוטח הסדיר את כל תשלומיו וחובותיו כלפי ביטוח לאומי
 4. המקבל\ת של קצבת השארים נמצאים בין הזכאים לקבלת קצבת שארים כגון: ילדיו,בן\ת זוגו של הנפטר.

תהליך קבלת הקצבה

לקבלת הקצבה עלייך לפנות לסניף ביטוח לאומי הקרוב לביתך לא יאוחר מ12 חודשים לאחר פטירת האזרח הוותיק עליך להגיע, בצירוף צילומי ת.ז, מסמכי פטירה, מקורות הכנסה של הנפטר, וטופס תביעה לקצבת שארים .ניתן להגיש בקשה זו גם באמצעות הדואר בצירוף המסמכים המתאימים.
ישנם מקרים שבהם משולמת למשפחה מענק שארים, זהו מענק שבה להציע, עזרה חד פעמית למשפחתו של הנפטר.

מאמרים קשורים

חתימת החוזה בבית אבות

חלק ראשון – קבלת סיוע במימון לבית אבות חלק שני – גובה השתתפות עצמית לבית אבות …